Nature

PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS - KAEDAH BERFOKUS

 PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS - KAEDAH BERFOKUS

kaedah berfokus

Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu

Pendekatan Pemahaman Teks
Kaedah Berfokus

 • Diperkenalkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, pada tahun 1984 untuk mata pelajaran Kesusasteraan Melayu.

 • Kaedah struktural telah menjadi dasar pengenalan kepada pengenalan kaedah ini.

 • Memberikan penekanan kepada sesuatu  aspek tertentu dalam sesebuah karya serta menyentuh aspek lain secara sampingan.
 • Menitikberatkan kandungan dan isi pelajaran yang cenderung membicarakan karya sastera secara terperinci - kaedah ini memilih aspek atau unsur tertentu untuk dijadikan fokus pengajaran dan pembelajaran.

 • Ada dua tumpuan:
fokus utama tumpuan dari segi masa dan aktiviti yang menarik dan berkesan 
fokus sampingan –  untuk membantu dan memperkuat fokus utama
 • Kamarudin Husin (1988), ada aspek-aspek kesusasteraan yang berbentuk keseluruhan dan ada pula yang berbentuk khusus.
Ciri-Ciri Kaedah Berfokus

 1. Kaedah ini mengandungi satu fokus utama (FU) dan satu atau lebih fokus sampingan (FS). Biasanya fokus utama itulah yang menjadi objektif sesuatu pengajaran.
 2. Aspek paling menonjol akan menjadi fokus utama.
 3. FU dan FS saling berkaitan.
 4. Pelajar diberi masa untuk membaca dahulu dan memberi penghayatan secara keseluruhan.
 5. Soalan rangsangan perlu disediakan dan dirancang dengan baik untuk menarik minat dan penghayatan murid.
 6. Aktiviti yang melibatkan murid secara aktif perlu dirancang dengan baik untuk menarik minat dan penghayatan murid.
Contoh Model Kaedah Berfokus
 • Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan 5 (Kamarudin Husin. 1988:51).
 • Terdapat enam model yang boleh diguna pakai oleh guru yang mengaplikasikan kaedah berfokus dalam pengajarannya.


Terima kasih
Jom ke Channel Youtube Pak Malau
www.youtube.com/pakmalau

Previous Post Next Post