Nature

Instrumen Standard Penilaian Pembudayaan KBAT dalam PdP Murid

Instrumen Standard Penilaian Pembudayaan KBAT dalam PdP Murid

Instrumen Standard Penilaian Pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (MURID)

Tujuan:

Instrumen ini adalah untuk diguna pakai bagi menilai tahap pembudayaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh murid.


Objektif:

1. Mencerap status pelaksanaan KBAT Murid

2. Menilai pelaksanaan KBAT dalam aktiviti murid


Aspek yang dicerap:

1. Pelaksanaan KBAT dalam pembelajaran murid

2. Hasil kerja murid


Tanda Aras Pencapaian Standard KBAT dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh murid.


Tanda aras pencapaian standard KBAT Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh murid adalah berdasarkan kepada peratus pencapaian jumlah skor item dalam instrumen ini seperti dalam jadual di bawah:-

Skor            Penerangan

<40%         Tidak memenuhi tahap minimum pembudayaan KBAT dalam                   PdP oleh murid.

41%-50%    Telah mencapai tahap minimum pembudayaan KBAT dalam                    PdP oleh murid serta boleh dibimbing seterusnya.

51%-60%    Telah mencapai tahap sederhana pembudayaan KBAT dalam                    PdP oleh murid serta boleh dibimbing seterusnya.

61%-80%    Telah mencapai tahap baik pembudayaan KBAT dalam PdP                       oleh murid.

81%-100%    Telah membudayakan KBAT dalam PdP oleh murid dengan                     cemerlang dan layak diberi penarafan.


MUAT TURUN INSTRUMEN PEMBUDAYAAN KBAT DALAM PdP MURID

Terima kasih
Jom ke Channel Youtube Pak Malau
www.youtube.com/pakmalau

Previous Post Next Post