Nature

Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu -PIKeBM

Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu -PIKeBM

Program Interaktif Kemahiran bahasa Melayu (PIKeBM)


Matlamat utama Makmal Bahasa Melayu adalah untuk melonjakkan pemerolehan dan kompetensi bahasa Melayu pada semua  peringkat pendidikan. Matlamat ini telah diperincikan melalui sembilan strategi yang terdapat dalam Pelan Strategik Memartabatkan  Bahasa Melayu. 

Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu (PIKeBM) dirancang berdasarkan konsep penggunaan bahasa Melayu  lisan yang betul serta dituturkan secara berterusan sebagai bahasa komunikasi yang dijadikan budaya di sekolah. Murid perlu  menguasai kemahiran lisan yang merupakan aspek penting sebelum menguasai kemahiran membaca dan menulis. Begitu juga  dengan kemahiran komunikasi yang mementingkan aspek lisan atau pertuturan. Keupayaan berkomunikasi sewaja rnya dapat  menggambarkan kebolehan sebenar murid dalam konteks lisan secara berkesan.

PIKeBM melalui aktiviti kokurikulum, mendedahkan murid kepada kemahiran lisan bahasa Melayu dan memberikan peluang yang luas  kepada mereka menggunakan bahasa Melayu bagi meningkatkan kemahiran bahasa Melayu melalui aktiviti pengembangan bahasa.  Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membentuk dan melestarikan budaya berbahasa Melayu dalam kalangan murid.  PIKeBM dilaksanakan secara sisipan wajib dalam waktu aktiviti kokurikulum melalui pembelajaran penerokaan dan amali yang  bersifat santai serta menyeronokkan. Aktiviti ini dapat mendedahkan murid kepada situasi berkomunikasi dengan menggunakan ayat  yang tersusun, perkataan yang sesuai dan kosa kata yang luas. Aktiviti ini dapat memberikan impak yang tinggi kepada murid.  Pelaksanaan aktiviti ini diharapkan dapat membiasakan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan murid serta dapat  diamalkan dalam kehidupan seharian.

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 1 Tahun 2021

Pelaksanaan Program Interaktif Kemahiran Bahasa Melayu di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia mulai Tahun 2021

MUAT TURUN PEKELILING IKHTISAS BIL 1 TAHUN 2021

MUAT TURUN SLIDE PENATARAN PIKeBM 

MUAT TURUN MODUL PIKeBM SEKOLAH RENDAH 

MUAT TURUN MODUL PIKeBM SEKOLAH MENENGAH

CONTOH AKTIVITI SORAK BERENTAPTerima kasih
Jom ke Channel Youtube Pak Malau
www.youtube.com/pakmalau

Previous Post Next Post